Component Omschrijven

Algemene beschrijvingen

Minimaal beschrijven om te kunnen bouwen en juist toe te passen, maar niet meer dan nodig is. Ontwerp keuzes achterwege laten om overzichtelijk en leesbaar te houden.

Beschrijvingen per component

Wel

 • Wat doet het component
 • Wanneer wel en wanneer niet gebruiken
 • Hoe passen we accessibility toe op dit component
 • Base, een werkend voorbeeld van het component inclusief de code die er bij hoort
 • Variabelen binnen het component, zoals teksten of kleuren
 • Varianten op het component, bij gebruik van verschillende hardware- en/of softwareplatformen
 • Gedrag van het component, zoals de gebruiker dit ervaart
 • State (actief. inactief etc)
 • Positionering van het component
 • Kleur, typografie en iconografie van het component
 • Release notes en versie

Niet

 • Waarom dit component er is
 • Waarom bepaalde keuzes voor generieke elementen
 • Generieke bepalingen zoals bepaald in de algemene beschrijvingen