Dit moet je weten - Design

De UI Kit bevat al onze visuele assets (componenten, iconen, kleuren, grids, etc.). Dit document is altijd gelijk aan de componenten in dit Design System.

Setup

  1. Download de UI Kit
    Je kunt de UI Kit aanvragen bij Rozerin Ayerdem.
  1. Open in Sketch
    Je kunt de UI Kit openen als Library. Open Sketch en ga naar: Sketch > Preferences > Libraries > Add Library… > Den Haag Design Kit.

  2. Gebruik
    Je kunt nu in een nieuw bestand de symbols aanroepen vanuit de Library (Insert > Symbols).